Nuorisovaltuusto, kokous 9.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Suomen Nuorisovaltuustojen liitto ry:n jäsenmaksut vuodelle 2020

PRIDno-2020-49

Valmistelija

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Perustelut

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n jäsenmaksu vuodelle 2020 on 20€ per henkilö.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Päätetään maksaa nuorisovaltuutetuille liiton jäsenmaksut (20€).

Päätös

Päätettiin maksaa nuorisovaltuutetuille liiton jäsenmaksut (20€).

Esteellisyys

  • Mea Vähä-Jaakkola