Nuorisovaltuusto, kokous 9.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelija

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Perustelut

Nuorisovaltuusto kuulee seuraavat alustuspuheenvuorot:

- kaupunginhallituksen edustaja Raisa Ranta

- nuorisotyöntekijä Riikka Kataja

- lautakuntaedustajat

- työryhmäedustajat

- terveiset Porin Nuorisovaltuuston järjestäytymiskokouksesta ja Lounais-Suomen piirin vuosikokouksesta

Käsitellään myös muut ilmoitusasiat.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.