Nuorisovaltuusto, kokous 9.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.