Nuorisovaltuusto, kokous 9.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 META

Ehdotus

Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätös

Keskusteltiin Aktiivipäivät Online -tapahtumasta.