Nuorisovaltuusto, kokous 9.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Ella-Mari Halminen ja Jere Hännikkälä.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Ella-Mari Halminen ja Kalle Käkelä.