Nuorisovaltuusto, kokous 9.7.2020

Esityslista on tarkastamaton

§ 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätösehdotus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.