Nuorisovaltuusto, kokous 9.7.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 155 META

Ehdotus

Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätös

Ei muita esille tulevia asioita.