Nuorisovaltuusto, kokous 9.7.2020

Esityslista on tarkastamaton

§ 152 Nuorisovaltuuston vuosikello ja tilannekatsaus

Päätösehdotus

Käydään läpi nuorisovaltuuston tilanne sekä tulevat suunnitelmat.