Nuorisovaltuusto, kokous 9.7.2020

Esityslista on tarkastamaton

§ 153 Osavuositoimintakertomus 2020

PRIDno-2020-4041

Valmistelija

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Perustelut

Hyväksytään osavuositoimintakertomus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Hyväksyttiin osavuositoimintakertomus.

Liitteet

Oheismateriaali