Nuorisovaltuusto, kokous 9.7.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 153 Osavuositoimintakertomus 2020

PRIDno-2020-4041

Valmistelija

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Perustelut

Hyväksytään osavuositoimintakertomus.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Hyväksyttiin osavuositoimintakertomus.

Päätös

Tehtiin osavuositoimintakertomuksiin seuraavat muutokset:

Edunvalvonta-kohtaan lisättiin lause: "Asiasta on ilmoitettu kaupungin virkamiehille" sekä siirrettiin lauseet "Nuorisovaltuusto päätti tämän vuoden teemaksi nuorten mielenterveyden. Asiasta on ilmoitettu kaupungin virkamiehille." edunvalvonta-kohdasta tulevaisuus-kohtaan.

Osallisuus-kohtaan lisättiin liittyneiden nuorisovaltuutettujen määrä (2).

Kokoukset-kohdasta vaihdettiin toimikuntien määrä seitsemästä kahdeksaan sekä lisättiin lause: "Koronakevään takia olemme järjestäneet myös etäkokouksia Google Meetissä."

Koulutus ja ryhmäytyminen -kohdasta poistettiin sana 'jokainen'.

Kansainvälisyys-kohdasta muutettiin viimeiset lauseet: "Nuorisovaltuusto lähettää kesätervehdykset ystäväkaupunkien nuorisovaltuustoille tai ystäväkaupungeille heinäkuussa (mikäli nuvaa ei ole löytynyt/olemassa). Pori-aiheiset postikortit ostettiin kesäkuun lopulla."

Tulevaisuus-kohdasta poistettiin sanat 'aktiivisesti' ja 'paljon' sekä lisättiin lause "Ollaan keskusteltu lähialueiden nuorisovaltuustojen (Ulvila ja Rauma) kanssa. Kirjoitetaan kannanotto Rauman kaupunginvaltuusto- ja lautakuntapaikkoihin liittyen."

Hyväksyttiin osavuositoimintakertomus ajalta 1.1.-30.6.2020 stilistisin muutoksin.

Liitteet

Oheismateriaali