Nuorisovaltuusto, kokous 9.7.2020

Esityslista on tarkastamaton

§ 147 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Ville Rummukainen ja Topias Salminen.