Nuorisovaltuusto, kokous 9.7.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 147 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Ville Rummukainen ja Topias Salminen.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Kalle Käkelä ja Erik Arnst.