Nuorisovaltuusto, kokous 9.7.2020

Esityslista on tarkastamaton

§ 154 Ryhmäytyminen

PRIDno-2020-4033

Valmistelija

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Perustelut

Keskustellaan syksyn ryhmäytymisen ajankohdasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Päätettiin pitää nuorisovaltuuston ryhmäytyminen ajankohtana x Tammen leirikeskuksessa.