Nuorisovaltuusto, kokous 9.7.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 154 Ryhmäytyminen

PRIDno-2020-4033

Valmistelija

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Perustelut

Keskustellaan syksyn ryhmäytymisen ajankohdasta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Päätettiin pitää nuorisovaltuuston ryhmäytyminen ajankohtana x Tammen leirikeskuksessa.

Päätös

Päätettiin pitää nuorisovaltuuston ryhmäytyminen ajankohtana 21.-23.7. Tammen leirikeskuksessa.