Nuorisovaltuusto, kokous 9.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 175 Budjetin seuranta

Valmistelija

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Perustelut

Käydään läpi nuorisovaltuuston rahatilanne.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ella-Mari Halminen, ella-mari.halminen@pori.fi

Käydään läpi nuorisovaltuuston rahatilanne.

Päätös

Merkataan myöhemmin NuVa-päivään menneet kulut.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.