Nuorisovaltuusto, kokous 9.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 172 Edustajan valinta lapsiystävällisen kuntatyön ohjausryhmään

PRIDno-2021-4104

Valmistelija

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Perustelut

Valitaan Nuorisovaltuuston edustaja lapsiystävällisen kuntatyön ohjausryhmään vuodelle 2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ella-Mari Halminen, ella-mari.halminen@pori.fi

Valitaan Nuorisovaltuuston edustaja lapsiystävällisen kuntatyön ohjausryhmään vuodelle 2021.

Päätös

Valittiin edustajiksi Matti Sjöholm ja Miika Palin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.