Nuorisovaltuusto, kokous 9.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 170 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Valmistelija

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Ella-Mari Halminen, ella-mari.halminen@pori.fi

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.