Nuorisovaltuusto, kokous 9.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 178 META

Valmistelija

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Perustelut

Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ella-Mari Halminen, ella-mari.halminen@pori.fi

Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätös

Wanhojen tanssien pukukilpailu julkaistaan 30.9., kilpailuun valmiina pohjat
canvassa ja budjetti ilmesesti keväällä myönnetty. Voittaja arvotaan 21.10. kokouksessa.

Tyttöjen päivästä somekampanja.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.