Nuorisovaltuusto, kokous 9.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 177 Nuorisovaltuuston vuosikello ja tilannekatsaus

Valmistelija

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Perustelut

Käydään läpi nuorisovaltuuston tilanne sekä tulevat suunnitelmat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ella-Mari Halminen, ella-mari.halminen@pori.fi

Käydään läpi nuorisovaltuuston tilanne sekä tulevat suunnitelmat.

Päätös

 Kaikki Ok.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.