Nuorisovaltuusto, kokous 9.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 176 Nuvan toimikunnat ja työryhmät

Valmistelija

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Perustelut

Toimikuntien puheenjohtajat esittelevät toimikuntien tilanteet.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ella-Mari Halminen, ella-mari.halminen@pori.fi

Toimikuntien puheenjohtajat esittelevät toimikuntien tilanteet.

Päätös

Todettiin, että ei muutoksia.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.