Nuorisovaltuusto, kokous 9.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 171 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Perustelut

Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ella-Mari Halminen, ella-mari.halminen@pori.fi

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Linda Peltomaa ja Matti Sjöholm.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Ella-Mari Halminen ja Matti Sjöholm.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.