Nuorisovaltuusto, kokous 9.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 174 Sydämen asiat

Valmistelija

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Perustelut

Käsitellään sydämen asiat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ella-Mari Halminen, ella-mari.halminen@pori.fi

Käsitellään sydämen asiat.

Päätös

Sydämen asiat käyty läpi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.