Nuorisovaltuusto, kokous 9.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 173 Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelija

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Perustelut

Nuorisovaltuusto kuulee seuraavat alustuspuheenvuorot:

- kaupunginhallituksen edustaja Laura Pullinen

- nuorisotyöntekijä Riikka Kataja

- lautakuntaedustajat

- työryhmäedustajat

- terveiset tapahtumista

Käsitellään myös muut ilmoitusasiat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ella-Mari Halminen, ella-mari.halminen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi: Seuraava Nuva-kokous to 30.9, sitä seuraava 21.10,-->
4.11,-->18.11,-->2.12. (jälkeenpäin 2.12 pikkujoulut(?)),--> 9.12 Järjestäytymiskokous
JärKo.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.