Perusturvalautakunta, kokous 11.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 119 Aluehallintoviraston selvityspyyntö hoitoon pääsystä ja välittömästä yhteydensaannista perusterveydenhuollossa

PRIDno-2019-3528

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on lähettänyt kaupunginhallitukselle selvityspyynnön hoitoon pääsystä ja välittömästä yhteydensaannista perusterveydenhuollossa. THL:n viimeisimmän selvityksen (helmikuu 2019) mukaan Porin perusturvakeskuksen terveyspalveluissa on 90 lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettua hoitoa yli kolme kuukautta jonottanutta potilasta. Lisäksi Porin seudun terveyskeskuksessa alle 80 % puheluista pääsee läpi (79 %).

Aluehallintovirasto pyytää selvitystä ongelman syistä ja laajuudesta, toimenpiteistä ongelman korjaamiseksi, välittömän yhteydensaannin toteutumisesta sekä hoidon ja yhteydensaannin omavalvonnan toteutumisesta 30.8.2019 mennessä.

Perusturvakeskus on antanut asiassa lausuntonsa.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa Lounais-Suomen aluehallintoviranomaiselle perusturvakeskuksen valmisteleman selvityksen vastauksena selvityspyyntöön hoitoon pääsystä ja välittömästä yhteydensaannista perusterveydenhuollossa.

 

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen evästyksin, että asia saatetaan perusturvalautakunnan käsiteltäväksi mahdollisen täydennystarpeen osalta.

Valmistelija

Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 26.8.2019 selvitystä. Kaupunginhallitus päätti saattaa asian perusturvalautakunnan käsiteltäväksi mahdollisen täydennystarpeen osalta.

Ehdotus

Esittelijä

Terttu Nordman

Perusturvalautakunta hyväksyy perusturvan valmisteleman ja kaupunginhallituksen käsittelemän selvityksen perusterveydenhuollon hoitoon pääsystä ja välittömästä yhteydensaannista.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti

Perustelut

Perusturvalautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 26.11.2019. Asian käsittely ja esittely on luettavissa asian historiatiedoissa. Perusturvan valmistelema lisäselvitys on pykälän liitteenä.

Ehdotus

Kaupunginhallitus päättää antaa Lounais-Suomen aluehallintovirastolle perusturvakeskuksen valmistelevan selvityksen vastauksena lisäselvityspyyntöön hoitoon pääsystä ja välittömästä yhteydensaannista perusterveydenhuollossa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkistettiin kokouksessa.

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi
  • Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Ilmoitus Aluehallintoviraston päätökseen LSAVI/6761/05.07.03/2019

Hoitoon pääsy perusterveydenhuollossa

Porin perusturvassa ilmoitetaan hoitoon pääsystä ajankohta potilaalle potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 4§:n edellyttämällä tavalla yhteistoiminta-alueen kaikissa kunnissa Merikarvialla, Porissa ja Ulvilassa. Jos ilmoitettu ajankohta muuttuu, ilmoitetaan uusi ajankohta ja muutoksen syy potilaalle välittömästi.

Aluehallintoviraston päätöksen LSAVI/6761/05.07.03/2019 ratkaisussa ja perusteluissa kuvataan, ettei hoidon tarpeen arviointi toteudu Porin perusturvassa terveydenhuoltolain 51§:n mukaisesti, koska kutsujonossa olevan henkilön hoidon tarpeen arviointiin voi kulua keskimäärin jopa viikko. Aluehallintoviraston vastaanottamassa 28.8.2019 Porin kaupunginhallituksen selvityksessä on kuitenkin kuvattu, että Porin perusturvassa hoidon tarpeen arvioi sairaanhoitaja viimeistään kolmantena arkipäivänä. Kun hoidon tarpeen arvioinnissa potilaan asia on arvioitu kiireettömän hoidon tarpeeksi, Porin perusturvan kutsujonon sairaanhoitaja soittaa potilaalle uudelleen keskimäärin viikon sisällä, jolloin sairaanhoitaja voi hoitaa asian potilaan kanssa puhelimessa tai kutsua potilaan sairaanhoitajan tai terveyskeskuslääkärin vastaanotolle sote-keskukseen. Vastaanottoaika järjestyy 5-16 päivän kuluessa.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta lähettää Porin kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ja edelleen Lounais-Suomen aluehallintovirastolle lähetettäväksi Porin perusturvan ilmoituksen Aluehallintoviraston päätökseen LSAVI/6761/05.07.03/2019 Hoitoon pääsy perusterveydenhuollossa.

Porin perusturvassa ilmoitetaan hoitoon pääsystä ajankohta potilaalle potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 4§:n edellyttämällä tavalla yhteistoiminta-alueen kaikissa kunnissa Merikarvialla, Porissa ja Ulvilassa. Jos ilmoitettu ajankohta muuttuu, ilmoitetaan uusi ajankohta ja muutoksen syy potilaalle välittömästi.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti. Pykälä tarkastettiin heti kokouksessa.

Tiedoksi

Porin kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.