Perusturvalautakunta, kokous 11.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Irtisanoutuminen sosiaaliohjaajan virasta nro 48337011, vammaispalvelut, sosiaali- ja perhepalvelut

PRIDno-2020-3482

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Sosiaaliohjaaja Tiina Kortesoja irtisanoutuu 3.6.2020 päivätyllä ilmoituksella perusturvan vammaispalveluiden sosiaaliohjaajan virasta nro 48337011. Viimeinen palvelussuhteen päivä on 17.6.2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Myönnetään Tiina Kortesojalle ero 18.6.2020 alkaen vammaispalvelun sosiaaliohjaajan virasta nro 48337011.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Asianomainen, Sarastia Oy, henkilöstöpooli/perusturva, vammaispalvelut/perusturva

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.