Perusturvalautakunta, kokous 11.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Perusturvalautakunta päättää myöntää läsnäolo-oikeuden lautakunnan kokoukseen perusturvan yhteisten palvelut yksikön päällikkö Katri Siiri-Valovirralle.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.