Perusturvalautakunta, kokous 11.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Perusturvalautakunnan kokousajankohtien muutokset 2020

PRIDno-2019-5615

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anu Junikka, lakimies, anu.junikka@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvalautakunnan ja yksilöasiainjaoston vuoden 2020 kokoukset esitetään pidettäväksi seuraavasti:

to 30.1.2020
to 27.2.2020
to 12.3.2020 valmisteleva (ajankohtaiset asiat)
to 26.3.2020
to 23.4.2020

to 14.5.2019 valmisteleva (talousarvioseminaari)
to 28.5.2020
to 25.6.2020
to 13.8.2020 valmisteleva (talousarvio)
to 27.8.2020
to 24.9.2020
to 29.10.2020
to 26.11.2020
to 17.12.2020 

Lautakunnan varsinaiset kokoukset järjestetään perusturvakeskuksen auditoriossa klo 16.00 alkaen ellei erikseen toisin sovita. Yksilöasiainjaoston kokous pidetään varsinaisen kokouksen jälkeen. Valmistelevien kokouksien ajankohdat ja kokouspaikka voivat vaihdella ja niistä ilmoitetaan kokouskutsussa.

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää hyväksyä ehdotetut lautakunnan kokousajankohdat vuodelle 2020.

Päätös

Päätös esityksen mukaan

Valmistelija

  • Anu Junikka, lakimies, anu.junikka@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvalautakunnan aikaisemmin päätettyjä kokousaikatauluja joudutaan muuttamaan johtuen kaupungin talousarvion käsittelyajankohtien muuttumisesta. Tämän johdosta 13.8.2020 pidettäväksi päätetty kokous perutaan.

Uudet syksyn 2020 kokousajankohdat ovat:

20.8.2020 valmisteleva kokous

27.8.2020 kokous

10.9.2020 valmisteleva kokous

24.9.2020 kokous

29.10.2020 kokous

26.11.2020 kokous

17.12.2020 kokous 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy ehdotetut muutokset lautakunnan kokousajankohtiin.

Päätös

Hyväksyttiin muutettu päätösesitys.

Kokouskäsittely

Esittelijä teki kokouksessa muutetun päätösesityksen, että 10.9.2020 ehdotettu kokous siirtyy 9.9.2020. Jatkossa kaikki perusturvalautakunnan kokoukset alkavat kello 17.00.

Tiedoksi

Kirjaamo, hallintoyksikkö/ Porin listat, palvelualueiden johtajat, perusturvan controlleri

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.