Perusturvalautakunta, kokous 11.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Rauli Taimi ja Irma Roininen (varalla Heidi Teinonen ja Antti Koskela).

 

Pöytäkirja tarkastetaan 29.6.2020.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.