Perusturvalautakunta, kokous 11.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Täyttölupapyyntö, sosiaaliohjaajan virka, 48337011,sosiaali- ja perhepalveluiden vammaispalvelutoimisto

PRIDno-2020-3481

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Vammaispalvelutoimistossa tulee avoimeksi virka 18.6.2020 alkaen sosiaaliohjaajan irtisanoutumisen vuoksi, virkanumero 48337011. Talousarvio sisältää sosiaaliohjaajan virkaa varten palkkakustannukset.

Sosiaaliohjaaja valmistelee ja käsittelee itsenäisesti vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin liittyviä asiakasprosesseja ja tekee niitä koskevat viranhaltijapäätökset vastaten myös muusta vaativaan ammattitehtävään liittyvästä sosiaalisesta tuesta ja ohjauksesta.

Vammaispalveluissa päätetään laajoista kokonaisuuksista. Vammaispalvelulaki ja sosiaalihuoltolaki määrittävät aikarajat toiminnalle. Lakisääteisten palvelujen jatkumiseksi sosiaaliohjaaja on välttämätön vammaispalvelujen tuottamiselle.

Kelpoisuusvaatimuksena sosiaaliohjaajan virkaan on korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys. Työaika on 36,75 tuntia viikossa, hinnoittelukohta 04SOS050 ja tehtäväkohtainen palkka tällä hetkellä 2 398,06 euroa kuukaudessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää sosiaaliohjan viran,48337011, täyttölupapyynnön kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Lisäksi perusturvalautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asiakohdan osalta heti kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti. Pykälä tarkastettiin heti kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, vammaispalveluiden päällikkö, perusturvan henkilöstösuunnittelija

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.