Perusturvalautakunta, kokous 11.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Täyttölupapyyntö, sosiaalityöntekijän viransijaisuus, 64760015, Sosiaali- ja perhepalveluiden vammaispalvelutoimisto

PRIDno-2020-3499

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Vammaispalvelutoimistossa tulee avoimeksi sosiaalityöntekijän viransijaisuus 1.7.2020 alkaen nykyisen sijaisen irtisanoutumisen vuoksi, virkanumero 64760015. Viransijaisuus tarvitaan 31.7.2021 asti, vakituinen viranhaltija on palkattomalla virkavapaalla. Talousarvio sisältää sosiaalityöntekijän virkaa varten palkkakustannukset.

Sosiaalityöntekijä toimii asiantuntijana vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain sekä erityisesti lain kehitysvammaisten erityishuollosta mukaisissa palveluissa ja tukitoimissa. Vammaispalveluissa päätetään laajoista kokonaisuuksista. Sosiaalityöntekijä toimii viranhaltijana vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon palvelujen kartoittamisessa ja päätösten tekemisessä. Sosiaalityöntekijällä on laaja, itsenäinen päätäntävalta hakijan asioissa. Kyseisessä tehtävässä on viime vuonna ollut 282 eri asiakkuutta ja  Effican mukaan 597 päätöstä. Lisäksi hän antaa konsultointiapua ja tukea sosiaaliohjaajille ja muille tiimin jäsenille.

Lakisääteisten palvelujen tuottaminen edellyttää määräaikaisen sosiaalityöntekijän palkkaamista vammaispalveluihin.

Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityöntekijän virkaan on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Työaika on 38,25 tuntia viikossa, hinnoittelukohta 04SOS04A ja tehtäväkohtainen palkka tällä hetkellä 3 204,02 euroa kuukaudessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää määräaikaisen sosiaalityöntekijän viransijaisuuden täyttölupapyynnön kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Lisäksi perusturvalautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asiakohdan osalta heti kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti. Pykälä tarkastettiin heti kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, vammaispalveluiden päällikkö, perusturvan henkilöstösuunnittelija

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.