Perusturvalautakunta, kokous 11.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 122 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Toimintansa aloittavat yritykset ja yhteisöt (Avin lupapäätös)

  • Luonnikas Oy, Ulvila, sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja/tai kätiön palvelut, kotisairaanhoito. Toimntakunnat Harjavalta, Nakkila, Pori, Ulvila. Toiminnan aloittamispäivä 6.5.2020.
  • Maria Vitikkala Oy, Pori, työterveyshuoltolain mukaiset palvelut. Toiminnan aloittamispäivä 1.4.2020.
  • Aito Tuki ja Apu Oy, Pori, sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja/tai kätilön palvelut, kotisairaanhoito. Toimntakunnat Eurajoki, Harjavalta, Nakkila, Pori ja Ulvila.Toiminnan aloittamispäivä 26.3.2020.
  • Hammaslääkäri Riitta Arve-Ojanen Oy, Pori, hammaslääkäripalvelut. Toiminnan aloituspäivä 1.4.2020.

Muut tiedoksi merkittävät asiat

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikkojen nimenmuutokset ja ajoneuvojen muutokset

  • Suomen Rokotepalvelu Oy

Aluehallintoviraston huomautus Porin perusturvalautakunnalle lastensuojelun määräaikojen valvontaa koskevassa asiassa (Päätös 16.4.2020, LSAVI/7419/05.06.02/2019)
Aluehallintovirasto on antanut Porin perusturvalautakunnalle huomautuksen vastaisen varalle siitä, että lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisia määräaikoja on noudatettava lastensuojeluilmoitusten käsittelyssä ja palvelutarpeen arviointien valmistumisissa.
Aluehallintovirasto seuraa Porin perusturvalautakunnan lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten määräaikojen toteutumista seuraavien THL:n toteuttamien valtakunnallisten tiedonkeruiden avulla. Tapahtumat, asian perustelut ja AVI:n ratkaisu käy ilmi liitteestä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.