Perusturvalautakunta, kokous 11.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 121 Vammaispalveluiden kuljetuspalveluiden hankinta

PRIDno-2020-3409

Valmistelija

 • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

 Perusturvalautakunta on kokouksessaan 23.4.2020 §79 päättänyt toteuttaa vammaispalveluiden kuljetuspalveluiden kilpailuttamisen sopimuskaudelle 01.08.2020– 31.12.2021.

Puitesopimus tullaan solmimaan kaikkien niiden taksiyrittäjien/liikennöitsijöiden kanssa, jotka täyttävät tarjouspyyntöasiakirjassa esitetyt ehdottomat vaatimukset ja sopimuksen allekirjoitushetkellä täyttävät vaadittavat kriteerit. Puitesopimus ei muodosta tilaajalle määräostovelvollisuutta.

Hyväksytyt tarjoukset täyttävät tarjouspyynnössä esitetyt tilaajavastuulain mukaiset yhteiskuntavelvoitteet ja tarjouspyynnössä esitetyt perusvaatimukset tarpeellisine dokumentteineen. Tarjouspyynnöt on kokonaisuudessaan julkaistu 28.04.2020 sähköisessä hankintojen ilmoitusjärjestelmässä Hilmassa sekä kaupungin hankintatoimen www-sivuilla.

Kilpailutusta on valmistellut työryhmä, johon kuuluvat sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Mari Levonen, lakimies Anu Junikka, vammaispalveluiden päällikkö Sari Merimaa, sosiaaliohjaaja Mervi Halonen, suunnittelija Milla Waltenberg, suunnittelija Eija Viitanen, johtava ohjaaja Tarja Mannila, kuljetussuunnittelija Kai Leppimäki, hankintasuunnittelija Suvi Aho. Lisäksi kilpailutusasiakirjojen läpikäymiseen osallistui kokemusasiantuntijoina vammaisneuvoston jäseniä.

Sopimuskausi on kilpailutuksen tarjouspyynnön mukaisesti ajalla 01.08.2020-31.12.2021. Tilaajalla on optio 1+1 vuotta. Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta kaksi kertaa vuosi kerrallaan ilmoittamalla tästä kirjallisesti palveluntuottajille hyvissä ajoin ennen sopimuskauden päättymistä.

Porin perusturvan vammaispalveluiden vammaispalvelulain, sekä sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun osalta tarjoukset saatiin määräajan päättymiseen 01.06.2020 mennessä seuraavilta toimijoilta;

 1. Anu Kristiina Kotiranta
 2. Autoilija Olli Selander
 3. Depte Oy
 4. Hankimaa Oy
 5. Hessun Taksi Heikki Vanhatalo
 6. Hovikuski-Taksi Miso Pohjonen
 7. Huittisten Tilataksi Oy
 8. Invataksi Tauno Kuusisto
 9. Jaakko Vanhatalo Oy
 10. Jaanan Taksi Oy
 11. Jarmo Keskinen
 12. Jennin Taksi
 13. Jokilaakson Taksit Oy
 14. K ja T taksiliikenne
 15. Kuljetus ja Liikenne Salminen
 16. Kuljetus Pasi Isohaka
 17. Liikenteenharjoittaja Jorma Lamminen
 18. LT-Liikenne Oy
 19. Marikan Invataksi Oy
 20. Marikan Invataksi Oy
 21. Markkinointi carolli Ollin Taksi
 22. Mecoser Oy
 23. Myllyharju Service Oy
 24. Mäntylän Pirssi Oy
 25. Oy Porin Hanke Ab
 26. Oy Transrunner Ltd
 27. Palvelutaksi Juha Ranne
 28. Pohjois-Porin taksipalvelu
 29. Pohjois-Porin taksiliikennekuljetus
 30. Porin invataksi Oy
 31. PR-Taksi Päivi Routila
 32. Remontti Matti
 33. Satakunnan Palvelutaksi Oy
 34. Sata-Medi Oy
 35. Satasiirto Oy
 36. Satataxi
 37. Sinikka Vljanen
 38. Stemi Palvelut
 39. Söörtaksit P virta avoin yhtiö
 40. Taksi Aira Koski
 41. Taksi Alantensiö Timo
 42. Taksi Anita Isohaka
 43. Taksi Anitta Lähteenmäki
 44. Taksi Antti Hautaniemi
 45. Taksi Ari Järvi
 46. Taksi Ari Tommila Oy
 47. Taksi Asko Rintala
 48. Taksi E Plaami Oy
 49. Taksi Eero Nurminen
 50. Taksi Hannu Järvenpää
 51. Taksi Harri Lönnberg
 52. Taksi Ismo Mikkola
 53. Taksi Ismo Patola
 54. Taksi Jaana Lehto
 55. Taksi Jari Lehtinen
 56. Taksi Jarmo Uusitalo
 57. Taksi Joni Rintala
 58. Taksi Jouni Lamminen
 59. Taksi JPM
 60. Taksi Jukka A. Haavisto
 61. Taksi Jukka Jämiä
 62. Taksi Jukka Kalevi Läntinen
 63. Taksi Jukka Kujansuu
 64. Taksi Jukka Lähteenmäki
 65. Taksi Jukka Mäkihonko
 66. Taksi Jukka Mäkinen
 67. Taksi Kari Virtanen
 68. Taksi Lasse Saari
 69. Taksi Lähteenmäki ay
 70. Taksi Markku Mikkola
 71. Taksi Markku Sahi
 72. Taksi Markku Tuulinen
 73. Taksi Marko Nieminen Oy
 74. Taksi Markus Haavisto
 75. Taksi Mika Arstela
 76. Taksi Mika Vieno
 77. Taksi Minna Seppi
 78. Taksi Pasi Konkola
 79. Taksi Pasi Pentti
 80. Taksi Pekka Hohtari
 81. Taksi Pekka Pirhonen
 82. Taksi Peltoniemi Oy
 83. Taksi Petri Rostedt
 84. Taksi Pori 183 Hannu Karjalainen
 85. Taksi Päiviö Palomäki
 86. Taksi Raimo Kallio
 87. Taksi Rainer Mäkinen Oy
 88. Taksi Reeta Harju
 89. Taksi Riitta Kuha
 90. Taksi Suvi Stenbacka
 91. Taksi Teemu Lahdenperä
 92. Taksi Timo Tynkky
 93. Taksi Ulla Yliknuussi
 94. Taksi Vesa Peltovirta
 95. Taksiautoilija Kalervo Leppäkorpi
 96. Taksiautoilijaa Kari Aalto
 97. Taksiautoilija Niko Hormalainen
 98. Taksiautoilija Reijo Kevvai
 99. Taksiautoilija Vesa Sainio
 100. Taksi-Karonen
 101. Taksiliikenne Antti Pirhonen
 102. Taksiliikenne Are Laine
 103. Taksiliikenne Eija Liimatainen
 104. Taksiliikenne Janne Heilimä
 105. Taksiliikenne Juhani Uhlbeck
 106. Taksiliikenne Jukka Rajajärvi
 107. Taksiliikenne Jukka Salminen
 108. Taksiliikenne Kimmo Tikka
 109. Taksiliikenne Marko Mäki
 110. Taksiliikenne Mika Rukakoski Oy
 111. Taksiliikenne Mikko Koskinen Oy
 112. Taksiliikenne Minna Vielmaa
 113. Taksiliikenne Nieminen
 114. Taksiliikenne Sami Ansaharju
 115. Taksiliikenne Santavuo
 116. Taksiliikenne Tapio Santamäki
 117. Taksipalvelu Mauri Rantasärkkä
 118. Taksipalvelu Tapio Oy
 119. Taksitie
 120. Taxi Pasi Lamminen
 121. Taxi Pekka Koskela
 122. Tmi E Mäensivu
 123. Tmi Juha Säntti Chapel lahjat
 124. Tmi Kimmo Mäkelä
 125. Tmi Taksi Jussi Salo
 126. Tommin Invataksi Oy
 127. Top Liikenne
 128. Ulvilan Palvelutaksit A & E Salo Oy

 

Päätös hyväksytyistä palveluntuottajista tehdään ehdollisena, kunnes vastauksien perusteena olevat dokumentit on käyty läpi. Mikäli asiakirjat ovat ristiriidassa vastauksien kanssa, eikä lisäselvityksistä huolimatta saada asianmukaisia vastauksia, ei palveluntuottajan kanssa tuolloin tehdä sopimusta.

Tarjousvertailutaulukot ovat pöytäkirjan liitteenä (Liite, ei ole julkinen).

Tarjousten sisältö ja hinnat ilmenevät kilpailutusasiakirjoista, jotka ovat nähtävillä lautakunnan kokouksessa.

 

Liitteet          Esitetään kokouksessa

 

Oheismateriaali

                      Tarjouspyyntö, Vammaispalveluiden henkilökuljetukset

                      Puitesopimusluonnos

                      Vertailutaulukot, vammaispalveluiden henkilökuljetukset                     

Ehdotus

Esittelijä

 • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää solmia puitesopimukset kilpailutuksessa hyväksyttyjen palveluntuottajien kanssa.

Tarjouspyynnön mukaisesti puitesopimuksen piiriin otettavilta palveluntuottajilta tarkastetaan vielä ennen sopimuksen solmimista kaikki tarjoajan kelpoisuuteen liittyvät asiakirjat. Valittujen tarjoajien kanssa tehdään kirjallinen sopimus ja puitesopimus syntyy vasta, kun sopimus on allekirjoitettu.

Perusturvalautakunta valtuuttaa perusturvajohtajan ja perusturvan controllerin allekirjoittamaan hankintasopimukset sekä tekemään niihin tarvittavia vähäisiä muutoksia päätöksen jälkeen.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti.

Esteellisyys

 • Heidi Teinonen (intressijäävi) ja Sonja Myllykoski (intressijäävi)

Kokouskäsittely

Hanna Hildén toimi kokouksen puheenjohtajana tämän pykälän käsittelyn ajan. Heidi Teinonen ja Sonja Myllykoski poistuivat esteellisinä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Tuomas Koivisto poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen kello 17.43.

Tiedoksi

Tarjoajat, Hankintapalvelut, Mari Levonen/sosiaali- ja perhepalvelut, perusturva, Sari Merimaa/vammaispalvelut/perusturva

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

I Hankintaoikaisuohje

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Jos hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä. Asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.

TAI

Jos hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

käyntiosoite: Yrjönkatu 6 B 2. krs.
puhelin (02) 623 4470
faksi (02) 634 9417
sähköposti: kirjaamo@pori.fi

Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

 1. yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;

 2. sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai

 3. sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Jos kyseessä puitejärjestelyyn perustuva hankinta

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Jos kyseessä dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskeva ratkaisu

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Jos hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä. Asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.

TAI

Jos hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Muutoksenhakuaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden aukioloajan päättymistä.

Muutoksenhakuaika suorahankinnassa

Jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun suorahankintaa koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

TAI

Jos hankintayksikkö on julkaissut suorahankinnasta jälki-ilmoituksen, mutta ei suorahankintaa koskevaa ilmoitusta. Suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun suorahankinnasta on julkaistu jälki-ilmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

TAI

Jos hankintayksikkö ei ole julkaissut suorahankinnasta ilmoitusta tai jälki-ilmoitusta. Suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty.

Sopimusmuutosta koskeva ilmoitus

Jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 58 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Valituksen toimittaminen, markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Markkinaoikeuden osoite:

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi