Perusturvalautakunta, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 334 Hallintokantelu, Porin perusturvan toimitiloissa on asetettu maskipakko

PRIDno-2021-5041

Valmistelija

  • Katri Siiri-Valovirta, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, katri.siiri-valovirta@porinperusturva.fi

Perustelut

Aki Nummelin on tehnyt hallintokantelun 27.10.2021 liittyen Satakunnan kansan verkkosivuilla olleeseen uutiseen. Kantelun mukaan uutisessa annetaan ymmärtää, että Porin perusturvassa on maskipakko. Kantelussa Nummelin vaatii, että Porin perusturvan tiloissa käytössä oleva maskinkäyttöpakko perutaan välittömästi niin lainvastaisena kuin myös lääketieteen tutkimustulosten vastaisena. (Kantelu kokonaisuudessaan esityslistan liitteenä)

Perusturva vastaa kanteluun seuraavasti:

Satakunnassa ATTR suosittelee laajaa maskinkäyttöä epidemiologiseen tilanteeseen perustuen. THL suosittelee, että maskia käytetään edelleen etenkin julkisissa sisätiloissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan.  THL suosittelee, että erityisesti ne, jotka eivät ole saaneet täyttä rokotussarjaa, huomioivat maskisuosituksen. Suositus on suunnattu 12 vuotta täyttäneille. Näin ollen sairaalassa, terveyskeskuksessa tai ympärivuorokautisen hoivan laitoksissa vierailtaessa tai työskenneltäessä on edelleen voimassa vahva maskisuositus kaikkien turvaksi.

Tartuntatautilain (1227/2016) 9 §:n mukaan kunnalla on velvollisuus järjestää alueellaan tartuntatautien vastustamistyö. Tartuntatautilain 7 §:ään, jonka mukaan tartuntatautien kansallisena asiantuntijana toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, joka tässä ominaisuudessa tukee ja ohjaa tartuntatautien torjuntatyötä kunnissa. Tieteellisen tiedon osalta Porin kaupunki tukeutuu lain mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamaan ohjaukseen toteuttaessamme tartuntatautilain mukaisia velvoitteita.

Eli kyseessä on vahva maskisuositus, ei maskipakko kuten kantelussa on väitetty.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta toteaa ylläolevan perusturvan selvityksen perusteella ettei hallintokantelu johda toimenpiteisiin.

Päätös

Päätös ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Aki Nummelin

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.