Perusturvalautakunta, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 314 Perusturva, laskujen hyväksyjät vuodelle 2022

PRIDno-2021-5773

Valmistelija

  • Ilkka Manninen, controller, talousyksikkö, ilkka.manninen@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin kaupungin talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toimielinten on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka hyväksyvät laskut. Laskujen hyväksyjistä tulee toimittaa päätökset kaupungin tarkastustoimelle ja Sarastia Oy:lle. Perusturvan laskujen hyväksyjät kustannuspaikoittain vuodelle 2022 ovat esityslistan liitteenä.

Perusturvan sisällä toiminnan tueksi ylläpidetään voimassa olevaa taulukkoa, jossa näkyy myös työntekijöiden nimet. Edellä mainittu taulukko lähetetään myös Sarastialle, joka ylläpitää ostolaskujärjestelmän käyttäjäoikeuksia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää vahvistaa perusturvan laskujen hyväksyjät vuodelle 2022 kustannuspaikoittain esityslistan liitteenä olevan listauksen mukaisesti. Toimialajohtajaa koskevat laskut hyväksyy kaupunginjohtaja.

Päätös

Päätös ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Tarkastustoimi, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.