Perusturvalautakunta, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 312 Perusturvalautakunnan ja yksilöasiainjaoston kokoukset keväällä 2022

PRIDno-2021-5800

Valmistelija

  • Katri Siiri-Valovirta, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, katri.siiri-valovirta@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvalautakunnan ja yksilöasiainjaoston kevään 2022 kokoukset esitetään pidettäväksi seuraavasti:

  • to 27.1.
  • to 17.2.
  • to 24.3.
  • to 28.4.
  • to 19.5.
  • to 16.6.

Lautakunnan varsinaiset kokoukset pidetään perusturvakeskuksen auditoriossa klo 16.00 alkaen ellei erikseen toisin sovita. Yksilöasiainjaoston kokoukset pidetään varsinaisen kokouksen jälkeen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy ehdotetut kokousajat keväälle 2022.

Päätös

Päätös ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Kirjaamo, Pori Listat

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.