Perusturvalautakunta, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 311 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Erno Välimäki ja Karoliina Tala (varalla Tiina Rinne ja Heikki Pukkila).

 

Pöytäkirja tarkastetaan 22.12.2021.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tiina Rinne ja Karoliina Tala (varalle Heikki Pukkila).


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.