Perusturvalautakunta, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 325 Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä (kustannusten korvaus)

PRIDno-2021-5421

Valmistelija

  • Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi
  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Laissa kotoutumisen edistämiseksi kunnalle on asetettu yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä, suunnittelusta ja seurannasta paikallisellla tasolla. Velvoitteen täyttämiseksi Porissa on laadittu Porin kaupungin maahanmuuttostrategia 2020 ja siihen pohjautuva Porin kaupungin kotouttamisohjelma 2014-2020 sekä vuosittain sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä ELY-keskuksen kanssa. Porin kaupungin kotouttamisohjelman päivytys vuosille 2012-2025 on viimeisiä muutoksia ja hyväksymistä vaille valmis.

Kotoutumislain 45 §:n nojalla kunnalle maksetaan valtion varoista laskennallista korvausta kotoutumista tukevan toiminnan järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin kolmelta vuodelta (kiintiöpakolaisten osalta neljältä vuodelta). Kunnalle korvataan kotoutumistuesta ja toimeentulotuesta aiheutuneet kustannukset enintään kolmen vuoden ajalta, tulkitsemisesta aiheutuneet kustannukset sekä pitkäaikaisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä tai alaikäisen sijoittamisesta aiheutuvat kustannukset.

Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset kuuluvat yhteiseen maahanmuuton laajennettuun toimialueeseen. ELY-keskuksen arvion mukaan maahanmuuton laajennetulla toimialueella sijoittuu Satakuntaan n. 100 pakolaista vuoden 2022 aikana (ml. kiintiöpakolaiset)

Satakunnan ELY-keskuksella on voimassa oleva sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä kaikkien Satakunnan 16 kunnan kanssa. Voimassa olevan sopimuksen perusteella Porin kaupunki on sitoutunut vastaanottamaan 40 oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita vuonna 2021. Vuonna 2021 oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita on sijoitettu Satakunnan ELY-keskukselle tehtyjen kuntasijoitushakemusten perusteella Poriin 33 henkilöä ja vuoden 2020 sopimuksen perusteella 5 oleskeluluvan saanutta henkilöä ja 8 kiintiöpakolaista. Kuntaan sijoitetut ovat olleet kansalaisuudeltaan pääasiassa syyrialaisia, afganistanilaisia ja irakialaisia.

Satakunnassa on tällä hetkellä toiminnassa enää yksi SPR:n Satakunnan piirin ylläpitämä vastaanottokeskus, joka sijaitsee Porissa.  Porin vastaanottokeskuksen majoituskapasiteetti 150 henkilöä. Vastaanottokeskuskessa asiakkaita on 168, joista yksityismajoituksessa 39 (tilanne 8.12.21). Näistä 168:sta noin 40 on myönteisen oleskeluluvan saanutta, jotka ovat siirtymässä kuntiin lähikuukausina, kun tarvittavat asiakirjat ovat kunnossa sekä asunto löytynyt. Lisäksi vielä tämän vuoden loppuun mennessä odotetaan muutamaan isoon perheeseen päätöksiä mitkä suurella todennäköisyydellä ovat myös myönteisiä.

Satakunnan ELY-keskus esittää Porin kaupungille 3.2.2021 päivätyn sopimuksen päivittämistä siten, että Porin kaupungin vuonna 2022 vastaanottama kotoutumislain 2 §:n 2 ja 3 momentin piiriin kuuluvien henkilöiden määrä on 45  henkilöä, joista kiintiöpakolaisia on 10-15 henkilöä ja oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita 30-35 henkilöä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi Satakunnan ELY-keskuksen lähettämän sopimuksen kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä 1.1.2021 alkaen. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Päätös ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Satakunnan ELY-keskus, sosiaali- ja perhepalvelut / aikuissosiaalityön päällikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.