Perusturvalautakunta, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 327 Täyttölupapyyntö, kriisityöntekijän virka, 16110072, Porin yhteistoiminta-alueen ja Satakunnan sosiaalipäivystys

PRIDno-2021-5740

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin yhteistoiminta-alueen ja Satakunnan sosiaalipäivystyksen kriisityöntekijän virka nro 16110072 jää avoimeksi irtisanoutumisen johdosta 1.1.2022 alkaen. Pyydämme täyttölupaa kriisityöntekijän viralle.

Sosiaalipäivystyksen kriisityöntekijän viran täyttäminen on välttämätöntä. Sosiaalipäivystys perustuu säädökseen välttämättömästä toimeentulosta ja huolenpidosta. Se edellyttää, että kunnissa on valmius vastata kiireellisen avun tarpeeseen. Sosiaalihuoltolain mukaan kiireellisessä tapauksessa sosiaalipalvelujen tarve on arvioitava viipymättä. Sosiaalipäivystystyöhön kuuluu myös jatkopalveluihin ohjaaminen ja tarvittaessa palvelujen saatavuuden varmistaminen. Kaikissa päivystävissä yksiköissä on oltava riittävät voimavarat ja osaaminen, jotta palvelun laatu ja asiakasturvallisuus toteutuvat.

Porin perusturvakeskuksen Sosiaalipäivystys vastaa virka-ajalla Porin yhteistoiminta-alueen ja Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän sosiaalipäivystyksestä sekä virka-ajanulkopuolella koko Satakunnan sosiaalipäivystyksestä. Ympärivuorokautiseen sosiaalipäivystystiimin henkilöstöön kuuluu kahdeksan sosiaalityöntekijää, viisi kriisityöntekijää sekä johtava sosiaalityöntekijä. Satakunnan sosiaalipäivystyksen toiminnasta on tehty sopimus kaikkien Satakunnan kuntien kesken. Pori hallinnoi Satakunnan sosiaalipäivystystä.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- tai terveydenhuollon korkeakoulututkinto (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 tai Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994) ja sosiaalihuoltolan 29 §:n mukainen riittävä kriisityön osaaminen. Kriisityöntekijän palkan hinnoittelukohta on 02SOS050 ja tehtäväkohtainen palkka 2552,60€/kk. Työaika on jaksotyö,38,25/vko.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää Porin yhteistoiminta-alueen ja Satakunnan sosiaalipäivystyksen kriisityöntekijän viran 16110072 kaupunginhallituksen päätettäväksi

Päätös

Päätös ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, johtava sosiaalityöntekijä ( Satakunnan sosiaalipäivystys)

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.