Perusturvalautakunta, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 331 Täyttölupapyyntö, lastenvalvojan virka, 26180003, Lapsiperheiden palvelut

PRIDno-2021-5741

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Sosiaali- ja perhepalveluiden Lapsiperheiden palvelujen perheoikeudellisten palveluiden yksikössä (kp 14120263) oleva lastenvalvojan virka nro 26180003 tulee avoimeksi 1.1.2022 alkaen viranhaltijan irtisanoutumisen vuoksi. Viran täyttäminen on välttämätöntä perheoikeudellisten palvelujen toteuttamiseksi yta-alueella.

Lastenvalvojat ovat osa perheoikeudellisia palveluita. Perheoikeudellisissa palveluissa työskentelee johtava lastenvalvoja, 4 lastenvalvojaa, sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja ja toimistosihteeri. Lastenvalvojan tehtäviin kuuluvat mm. lapsen isyyden selvitykset, lapsen huoltoon, asumiseen ja tapaamiseen liittyvät neuvottelut ja sopimusten vahvistamiset, lapsen elatussopimusneuvottelut ja käräjäoikeudelle tehtävät olosuhdeselvitykset.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa (817/2015, 7 ja 32§) mainittu pätevyys ja sosiaalihuoltolaissa (1301/2014, 27 a§) määritelty lastenvalvojan kelpoisuus, sosiaalityöntekijä tai muu tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Työaika on Sotesopimuksen liite 18 mukainen eli 37,75h/vko. Tehtäväkohtainen palkka 3608,80 €/kk.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää Lapsiperheiden palvelujen perheoikeudellisten palveluiden lastenvalvojan viran 26180003 täyttölupapyynnön kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Päätös

Päätös ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, lapsiperhepalveluiden päällikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.