Perusturvalautakunta, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 332 Täyttölupapyyntö, osastonhoitajan virka, 67220009, Akuutti kotikeskus

PRIDno-2021-5745

Valmistelija

  • Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin perusturvan Akuutti kotikeskuksen liikkuvan työn ammattilaiset tukevat selviytymistä kodissa ja kodinomaisissa olosuhteissa viemällä tutkimukset ja hoidot sinne missä potilas on. Liikkuvan työn ammattilaiset tekevät töitä palliatiivisen hoidon, akuutin sairaanhoidon ja turvapuhelinpalvelun tiimeissä. Akuutin sairaanhoidon työntekijät tekevät myös töitä maakunnallisessa tilannekeskuksessa ja Combilanssissa ensihoitajien työparina.

Akuutti kotikeskuksen liikkuvan työn osastonhoitaja toimii ammattilaisten hoitotyön esimiehenä ja vastaa ylilääkärin työparina toiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä. Osastonhoitajan alaisuudessa toimii 43 vakituista työntekijää. Esimiestehtävän täyttäminen vakituisella osastonhoitajalla on perusteltua tehtävän edellyttämän sisällön perusteella. Esitetään osastonhoitajan viran 67220009 täyttämistä Akuutti kotikeskukseen (kp 14120762 ) Kotiin annettavat palvelut.

Osastonhoitaja toimii yksikön esimiehenä vastaten yksikön henkilöstöhallinnosta, taloushallinnon sekä toiminnan kokonaissuunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä, hoitohenkilöstön työn johtamisesta. Hän vastaa omaa yksikköä koskevasta päätöksenteosta sekä päätöksenteon valmistelusta organisaation toimintasäännön mukaisesti. Osastonhoitaja luo käytännön edellytykset asiakkaiden laadukkaalle hoidon seurannalle, terveyden edistämiselle, sairauksien ehkäisemiselle ja tutkimiselle asetettujen tavoitteiden ja annettujen resurssien puitteissa.

Osastonhoitajalta edellytetään  työkokemusta liikkuvasta hoitotyöstä sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Eduksi katsotaan aiempi esihenkilötyökokemus, kehittämisen osaaminen ja kokemus sekä ensihoitotyön ja meneillään olevan sote-uudistuksen tuntemus. Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva ylemmän tai alemman korkeakouluasteen tutkinto tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistotason tutkinto täydennettynä soveltuvilla johtamisen ja hallinnon opinnoilla tai sisältyen tutkintoon, sekä lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus. Tehtävässä toimiminen edellyttää Tartuntalain (1227/2016) 48§ mukaisen työntekijää koskevan rokotussuojan täyttymistä.

Työaika on yleistyöaika 38,25h/vko ja tehtäväkohtainen palkka hinnoittelussa 01HOI020 tasossa B on 3077,55€/kk. Virkasuhde alkaa sopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan 6kk:n koeaikaa.  

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Peruaturvalautakunta päättää lähettää Akuutti kotikeskuksen osastonhoitajan viran 67220009 täyttölupapyynnön kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Päätös

Päätös ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, hoitotyön suunnittelija

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.