Perusturvalautakunta, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 329 Täyttölupapyyntö, sosiaalityöntekijän virka, 48390031 ja 48390030, Sosiaali- ja perhepalvelut, työikäisten palvelut

PRIDno-2021-5739

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Työikäisten palveluiden sosiaalityöntekijän virat nro 48390031 (itrisanoutuminen 26.10.2020 ) ja  48390030 (irtisanoutuminen 12.11.2021) ovat avoinna. Pyydämme täyttölupaa toistaiseksi voimassa oleviin virkoihin. Sosiaalityöntekijän virka 48390031 on ollut avoimena jo vuoden ja hakukierroksia on kertynyt kolme, mutta näillä hakukierroksilla ei ole saatu virkaan valituksi pätevää ja kelpoisuusehdot täyttävää hakijaa. 

Työikäisten palvluihin painottuvan sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluvat sosiaalihuoltolain mukaiset palvelutarpeen arvioinnit, suunnitelmallinen sosiaalityö, täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen sekä moniammatillinen yhteistyö eri toimijoiden kanssa.  

Sosiaalityöntekijän osalta kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7§:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Työaika 37,75 t/vko ja tehtäväkohtainen palkka hinnoittelussa 02SOS04A on 3,335.54 €/kk.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää työikäisten palveluiden sosiaalityöntekijän virkojen  48390031 ja 48390030 täyttölupapyynnön kaupunginhallituksen päätettäväksi

Päätös

Päätös ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, aikuissosiaalityön päällikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.