Perusturvalautakunta, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 330 Täyttölupapyyntö, sosiaalityöntekijän virka, 48375006, vammaispalvelutoimisto

PRIDno-2021-5804

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Vammaispalvelutoimistossa tulee avoimeksi 3.1.2022 alkaen sosiaalityöntekijän virka irtisanoutumisen vuoksi, virkanumero 48375006.

Sosiaalityöntekijä toimii asiantuntijana erityisesti vammaispalvelulain ja lain erityishuollosta mukaisissa palveluissa ja tukitoimissa. Vammaispalveluissa päätetään laajoista kokonaisuuksista ja vammaispalvelulaki määrittää aikarajat toiminnalle.

Sosiaalityöntekijä toimii viranhaltijana vammaispalvelujen, kehitysvamma- sekä sosiaalihuollon palvelujen kartoittamisessa ja päätösten tekemisessä. Sosiaalityöntekijällä on laaja, itsenäinen päätäntävalta hakijan asioissa. Lisäksi hän antaa konsultointiapua ja tukea sosiaaliohjaajille ja muille tiimin jäsenille. 

Kelpoisuusehtona sosiaalityöntekijän virkaan on ylempi korkeakoulututkinto ja sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 7 § mukainen pätevyys. Työaika on 37,75 tuntia viikossa, hinnoittelukohta on 04SOS04A ja tehtäväkohtainen palkka 3 335,54 €.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää sosiaalityöntekijän viran 48375006 täyttölupapyynnön kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Päätös

Päätös ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, vammaispalveluiden päällikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.