Perusturvalautakunta, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 328 Täyttölupapyyntö, terveyskeskushammaslääkärin virka, 71286017, suun terveydenhuolto

PRIDno-2021-5744

Valmistelija

  • Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin perusturvakeskuksen suun terveydenhuollossa (kp14120651) vapautuu 1.8.2022 irtisanoutumisen vuoksi terveyskeskushammaslääkärin virka nro 71286017. Anotaan terveyskeskushammaslääkärin viralle 71286017 täyttölupaa ulkoisella haulla.

Kaikki perusturvakeskuksen terveyskeskushammaslääkärin virat tulee olla täytettyinä, jotta suun terveydenhuollon hoitoon pääsyn hoitotakuu (6 kk) sekä lasten ja nuorten ehkäisevä suun terveydenhuolto toteutuvat. Tehtävä kuuluu hinnoitteluun L2TH5200 ja tehtäväkohtainen palkka on 4090,94 €/kk. Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) säädetty oikeus harjoittaa hammaslääkärin ammattia itsenäisesti laillistettuna ammattihenkilönä. Tehtävässä toimiminen edellyttää Tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukaisen työntekijää koskevan rokotussuojan ehtojen täyttymistä. Toistaiseksi voimassa olevan virkasuhteen alkamisesta sovitaan erillisellä virkasopimuksella. Virassa noudatetaan 6 kk koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää suun terveydenhuollon terveyskeskushammaslääkärin viran 71286017 täyttölupapyynnön kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Päätös

Päätös ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, johtava ylihammaslääkäri

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.