Perusturvalautakunta, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 338 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset

Iäkkäiden palveluiden palvelujohtaja
Hankintapäätös:
§ 12 Kotihoidon työyhteisövalmennus pilotti, 23.11.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 14 Virkavaali, palveluohjaajan nro 74519003 valinta, iäkkäiden palvelut, 24.11.2021
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 13 Virkavaali, palveluohjaajan nro 14360010 valinta, iäkkäiden palvelut, 24.11.2021
§ 15 Sivutoimi-ilmoitus, 25.11.2021
§ 16 Sivutoimi-ilmoitus, 25.11.2021
§ 17 Viran vastaanottaminen, iäkkäiden palveluiden palveluohjaaja, 26.11.2021

Perusturvajohtaja
Hankintapäätös:
§ 39 Merikarvian Vanhustenkotiyhdistyksen rivitalojen ja piharakennuksien kuntotutkimus, 25.11.2021

Sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
§ 22 Hankintapäätös, systeemisen työotteen valmennus sivistystoimen yhteistyökumppanille, 22.11.2021
§ 25 Lastenpsykiatrin etäpalvelun hankinta kasvatus- ja perheneuvontaan, pienhankinta., 02.12.2021
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 21 Irtisanoutuminen aikuissosiaalityön/työikäisten palveluiden sosiaalityöntekijän virasta nro 48390030, 22.11.2021
§ 23 virkavaali, lastenvalvojan virka, perheoikeudelliset palvelut, sosiaali- ja perhepalvelut, 22.11.2021
§ 24 Sosiaaliohjaajan viransijaisuus, 02.12.2021

Terveys- ja sairaalapalveluiden palvelujohtaja
Hankintapäätös:
§ 30 Hankintapäätös DiabetesSara Oy:n tarjoamasta etävastaanotto- ja ohjauspalvelusta, 18.11.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 31 Irtisanoutuminen terveyskeskuslääkärin virasta nro 53041054, 26.11.2021
§ 33 Irtisanoutuminen Akuutti kotikeskuksen ylilääkärin virasta 82890001, 07.12.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätös ehdotuksen mukaan.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.