Perusturvalautakunta, kokous 18.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Irtisanoutuminen perheneuvojan virasta, Lapsiperheiden palvelut

PRIDno-2021-477

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Perheneuvoja Katriina Levola irtisanoutuu 29.1.2021 päivätyllä ilmoituksella perusturvan lapsiperheiden palveluiden perheneuvojan virasta nro 72175001. Viimeinen palvelussuhteen päivä on 28.2.2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Myönnetään perheneuvoja Katriina Levolalle ero 1.3.2021 alkaen lapsiperheiden palveluiden perheneuvojan virasta nro 72175001.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Asianomainen, Sarastia Oy, henkilöstösuunnittelija/perusturva

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.