Perusturvalautakunta, kokous 18.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Irtisanoutuminen sosiaalityöntekijän virasta nro 14141007

PRIDno-2021-411

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Sosiaalityöntekijä Susanne Laatikainen-Koivuniemi irtisanoutuu 28.1.2021 päivätyllä ilmoituksella perusturvan lastensuojelun sosiaalityöntekijän virasta nro 14141007. Viimeinen palvelussuhteen päivä on 28.2.2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Myönnetään Susanne Laatikainen-Koivuniemelle ero 1.3.2021 alkaen lastensuojelun sosiaalityöntekijän virasta nro 14141007.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Asianosainen, Henkilöstöpooli/perusturva, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.