Perusturvalautakunta, kokous 18.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Myönnetään Marjukka Palinille puhe ja läsnäolo-oikeus kokoukseen.

Päätös esityksen mukaan.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.