Perusturvalautakunta, kokous 18.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Heidi Teinonen ja Bia Kaski (varalla Tuomas Koivisto ja Hannu Peltomäki.).

 

Pöytäkirja tarkastetaan 24.2.2021.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.