Perusturvalautakunta, kokous 18.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Täyttölupapyyntö ja virkanimikkeen muutos, vastaavan ohjaajan virka 54980017, lastensuojelulaitos Karhunsyli

PRIDno-2021-606

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Sosiaali- ja perhepalveluiden lastensuojelussa on avautumassa 1.7.2021 alkaen uusi lastensuojelulaitos Karhunsyli. Karhunsyli sijaitsee Väinölässä ja se tulee olemaan kaksiosastoinen yksikkö, joka on tarkoitettu pääsääntöisesti pitkäaikaista sijoitusta tarvitseville 13-17 –vuotiaille lapsille. Henkilökuntaa Karhunsylissä tulee olemaan 16 sosiaaliohjaajaa tai ohjaajaa sekä esimiehenä toimiva vastaava ohjaaja.

Vastaavan ohjaajaan tehtävänä on vastata osastojen toiminnan toteutumisesta, työn suunnittelusta, kehittämisestä ja toteutuksen seurannasta, taloudesta ja henkilöstöhallinnasta. Vastaava ohjaaja johtaa, kehittää ja valvoo oman yksikkönsä toimintaa. Lastensuojelulaitoksen työyhteisöön tarvitaan johtamisen, arvioinnin, kehittämisen ja tavoitteellisen työn ammattilaista. Vastaava ohjaaja vastaa hoito- ja palveluketjujen toimivuudesta ja oikean hoidonporrastuksen toteutumisesta toimintayksikkönsä palvelujen tuottamisesta ja kustannuksista.Pyydämme täyttölupaa vastaavan ohjaajaan viralle. Samalla esitetään, että perusturvalautakunta päättää muuttaa talousasiantuntijan virkanimikkeen, nro 54980017 vastaavan ohjaajan viraksi.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen sosiaaliohjaajan kelpoisuus, esimerkiksi sosionomi AMK sekä riittävä johtamiskokemus.Työ on kolmivuorotyötä (jaksotyö 116,25 h 3 viikkoa). Palkkaus määräytyy KVTES:n hinnoittelukohta 04SOS030 mukaan ja tehtäväkohtainen palkka on 2,851,21 €/kk.

Vakanssi on välttämätön laadukkaan lastensuojelutyön turvaamiseksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää muuttaa talousasiantuntijan viran nro 54980017 vastaavan ohjaajan viraksi. Samalla perusturvalautakunta päättää lähettää vastaavan ohjaajan viran täyttölupapyynnön julkisella haulla kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.  Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, lastensuojelun päällikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.