Perusturvalautakunta, kokous 18.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Täyttölupapyyntö, perheneuvojan virka, 72175001, sosiaali- ja perhepalvelut, lapsiperheiden palvelut

PRIDno-2021-601

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Sosiaali- ja perhepalveluiden lapsiperheiden palveluissa, kasvatus- ja perheneuvonnassa oleva perheneuvojan virka nro 72175001 tulee avoimeksi 1.3.2021 alkaen. Perheneuvoja on irtisanoutunut perheneuvojan virasta. Palvelussuhteen päättymispäivä on 28.2.2021.

 Kasvatus- ja perheneuvonnan perheneuvojat vastaavat yta-alueen lapsiperheiden kasvatus- ja perheneuvontapalveluista, perheasioiden sovittelusta sekä muiden viranomaisten konsultoinnista yhdessä lapsiperheiden palveluiden moniammatillisten työyhteisön kanssa. Perheneuvojan viran täyttäminen on tärkeää, jotta yta-alueen lapsille ja heidän perheilleen pystytään turvaamaan lain edellyttämät kasvatus- ja perheneuvonnan palvelut. Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakasmäärät ovat kasvaneet vuosittain 10-15% usean vuoden ajan. Koronan mukanaan tuomat sosiaaliset vaikutukset perheille ovat lisänneet tarvetta entisestään.

Kelpoisuusehtona on laillistetun sosiaalityöntekijän kelpoisuus sekä kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus tai vastaava riittävän pituinen lasten ja perheiden kohtaamiseen valmiuksia antava erikoistumiskoulutus (esim. uusperheneuvoja) tai Valviran hyväksymä erityistason perheterapiakoulutus.Työaika on KVTESin liite 18 mukainen eli 37,75 h/vko. Tehtäväkohtainen palkka on 3474,06€/kk, hinnoittelu 04SOS04A.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perustuvalautakunta päättää lähettää perheneuvojan viran nro 72175001 täyttölupapyynnön julkisella haulla kaupunginhallituksen päätettäväksi. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.